Słowniczek

Z BystrzeWiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Słownik przydatnych pojęć kajakowych w różnych językach. Proszę nie wrzucać bezpośrednich tłumaczeń ze słownika, tylko rzeczywiście słowa, które są używane przez kajakarzy.


polski (polish) angielski (english) niemiecki (german, Deutsch) czeski (czech, Český) włoski (italian)
Asekuracja safety, protection  ? záchrana, jištění
brzeg (rzeki) river bank (Fluss-)Ufer břeh (řeky)
Bystrze rapid Stromschnelle peřej rapida
Chyżka eddyline Kehrwasserline rozhraní
Cofka eddy Kehrwasser, Rückwasser vracák
Człowiek żaba live bait  ? žabák
deszcz, opady deszczu rain Regen déšť
dopływ tributary, inflow Zufluss, Nebenfluss přítok
drzewo tree Baum strom
Dziób bow  ? příď
Dzióbek T rescue  ?  ?
elektrownia wodna HEP, Hydro Electric Plant  ?  ?  ?
Eskimoska eskimo roll (Eskimo-)Rolle obrat (eskymácký), eskymák
Fala wave Welle vlna
Fartuch spray deck Spritzdecke špricka, špricdeka
Garda  ?  ?  ?
Hak na wiosło paddle hook  ?  ?
Kabina wet exit, swim Schwimmer, Schwumm krysa
Kajak, łódka kayak, boat kajak kajak, loď
Kamizelka (asekuracyjna) PFD - personal flotation device, safety vest Schwimmweste (plovací/záchranná) vesta, plavačka, švimkisna
Kanadyjka canoe  ? kánoe
kanion canyon Klamm (Öfen jest austriackie, używane w niektórych miejscach) kaňon
Kask helmet Helm helma
Katarakta cataract katarakt
Kokpit cockpit Sitzluke sezení, otvor v lodi pro jezdce
koniec, wyjście take out Ausstieg konec, výstup sbarco
lodowiec glacier Gletscher ledovec
łatwy easy leicht, einfach lehký
miejsce (rapid) Stelle místo
most bridge Brücke most
niebezpieczny dangerous gefährlich nebezpečí
Obnoska, przenoska portage Umtrage přenášení
odcinek (rzeki) section Strecke, Abschnitt úsek
Odwój (jako miejsce za progiem) stopper, hole Walze, válec
Odwój (jako wracająca woda) towback Rücklauf  ?
oglądanie (miejsca) inspection, scouting Besichtigung prohlídka (místa)
Pas bezpiecznikowy  ?  ?  ?
Patent holowniczy cowtail bergesystem hopšňůra
pierwsza pomoc first aid  ?  ?
pływalny runnable fahrbar sjízdné
początek, zejście na wodę put in Einstieg začátek, nástup imbarco
Podmyta skała, podmytka undercut Unterspülung podemletá skála
Ponton raft  ?  ?
powódź flood  ?  ?
poziom wody water level Wasserstand stav vody / vodní stav
Próg drop Stufe, Abfall práh/schod (small), stupeň/skok (bigger)
przewodnik guide (Fluss-)Führer průvodce, kilometráž
Rufa stern  ? záď
rzeka river Fluss řeka fiume
Rzutka throwline, rope, thrwobag Wurfsack házečka, házecí pytlík
Skalne koryto bed rock Grundgestein  ?
slajd slide Rutsche skluzavka
spadek (na rzece) gradient Gefälle spád (řeky)
strumień stream Bach proud torrente
Syfon siphon Siphon sifon
Szachownica boulder garden -- (brak słowa niem.) kamenné pole
Sztuczny próg weir Wehr jez, splav (if navigable)
tor (kajakowy) (slalom) course  ? slalomová trať
trudność difficulty Schwierigkeit obtížnost
Warszawka chicken run informal: Rentnerweg; mostly we use english word dámská cesta
ujście mouth Mündung ústi
wąwóz gorge Schlucht  ?
Wiosło (kajak) paddle Paddel pádlo
Wiosło (łódź wiosłowa) oar  ? veslo
wodospad waterfall Wasserfall vodopád
Wodowskaz gauge, water gauge Pegel vodočet, limnigraf idrometri
zaklinowanie (równoległe / prostopadłe) vertical pin, horizontal broach  ? zaklínění
zapora barrage  ?  ?  ?
Zawiosłowanie stroke záběr
zblokowany  ? verblockt zablokovaný
miejsce, którego nie da się obnieść must-run Zwangpassage  ?


Linki zewnętrzne

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Kategorie
Edycja stron
Specjalne
Narzędzia